Giáo án Giáo án Bổ trợ​ & Ngoại khóa​

Bằng cách nâng cao tác động của các hoạt động ngoại khóa, các giáo án chuyên biệt của chúng tôi được thiết kế để tạo ra sự cộng hưởng với chương trình chính khóa ở khía cạnh linh hoạt bổ sung và hỗ trợ. Các giáo án ngoại khóa nắm bắt các xu hướng mới, hướng đến mục đích phát triển học sinh thành những cá nhân toàn diện bằng cách bồi dưỡng các kỹ năng thế kỷ 21 như lãnh đạo, làm việc nhóm và sáng tạo. 

Cho dù là thông qua nghệ thuật, thể thao hay công tác cộng đồng, các giáo án đều cung cấp một khuôn khổ có cấu trúc để giáo viên tạo ra những trải nghiệm ngoại khóa có ý nghĩa và có tác động hiệu quả đến học sinh. Bằng cách tích hợp các giáo án này, trường học có thể nâng cao hành trình giáo dục tổng thể, dỡ bỏ các giới hạn về giá trị và kỹ năng trong lớp học, chuẩn bị cho học sinh thành công ở các khía cạnh khác nhau của cuộc sống.

CÁC GIÁO ÁN TIÊU BIỂU:

  1. Giáo án chương trình kỹ năng đọc hiểu và trình bày: HAPPY READ - HAPPY TALK
  2. Giáo án các chương trình về Kỹ Năng Tư Duy: THINKING SKILLS  

Powered by Froala Editor

Các giáo án khác:

Để lại thông tin quan tâm, tư vấn

Đăng ký ngay

{[{message_submit}]}

{[{notification.title}]}

{[{notification.message}]}