Giới thiệu về Mảng giáo án

Phát triển các giáo án học liệu riêng theo nhu cầu:

Tùy vào mô hình và triết lý giáo dục của mỗi tổ chức, FAROS sẽ trao đổi để nắm rõ nhu cầu để phát triển các bộ giáo án học liệu cần thiết, phù hợp, hiệu quả cho từng tổ chức.

Xây dựng chương trình giáo dục phổ thông K-12 theo hướng tích hợp các phương pháp học tập tiến bộ của thế giới:

FAROS có đội ngũ chuyên môn vững kiến thức, nghiệp vụ, hiểu rõ các phương pháp giảng dạy tiên tiến hiệu quả để giúp các tổ chức giáo dục (đặc biệt các trường song ngữ) có thể xây dựng giáo án tích hợp một cách toàn diện, đảm bảo chất lượng đào tạo, tránh học chồng làm gia tăng thời lượng học tập, chi phí vận hành của Trường.

Phát triển các giáo án học liệu đặc biệt về phát triển nhân cách và năng lực dành cho học sinh K-12: Khi môi trường giáo dục hiện tại đang chạy theo thành tích, cố gắng đổ đầy kiến thức mà chưa chú trọng nhiều đến phát triển năng lực từ bên trong của mỗi học sinh, thì việc làm sao để nâng cao năng lực song hành cùng giá trị nhân cách của học sinh cũng là mối quan tâm của nhiều trường học. Việc thiết kế và đưa các chương trình giáo dục nhân cách, năng lực phù hợp vào trường học không chỉ giúp các em học sinh có thêm các cơ hội rèn luyện phát triển bản thân mà còn là những khởi đầu cần thiết cho các em trong hành trình hội nhập với thế giới. FAROS luôn luôn xác lập là cánh tay trợ giúp đắc lực cho các trường trong hành trình giáo dục nhân cách và năng lực cho các em học sinh..
Nhượng quyền giáo án học liệu từ các trường và quốc gia uy tín trên thế giới

Đối với các trường hợp Trường có nhu cầu nhượng quyền một giáo án sẵn có, uy tín trên thế giới, FAROS sẽ làm đơn vị hỗ trợ cho các trường về thủ tục, về tiếp nhận chương trình, cải tiến, tổ chức lại để chương trình có thể phù hợp với các yêu cầu, quy định tại Việt Nam.

Powered by Froala Editor

Các giáo án nổi bật

Để lại thông tin quan tâm, tư vấn

Đăng ký ngay

{[{message_submit}]}

{[{notification.title}]}

{[{notification.message}]}