Giáo án & học liệu

THINKING SKILLS - CÁC CHƯƠNG TRÌNH VỀ KỸ NĂNG TƯ DUY

Tổng quan về giáo án

Giáo sư Edward de Bono nhận định: "Tư duy là kỹ năng vận hành của bộ não mà nhờ đó trí thông minh được nuôi dưỡng và phát triển". Tư duy là kỹ năng cơ bản nhất của con người nhưng thật khó để tìm thấy các chương trình dạy tư duy ở trường cho trẻ. Trong khi đó, thời đại ta đang sống là thời đại của thông tin, vì vậy, chúng ta càng cần phải biết cách ứng dụng kỹ năng tư duy vào việc học, việc làm với một lượng thông tin hàng ngày chúng ta tiếp nhận; biết vận dụng các tư duy trong việc ra quyết định, sử dụng và phân tích thông tin; biết hợp tác và cùng giải quyết vấn đề, hay đóng góp vào các ý tưởng đổi mới sáng tạo.
Kết quả đạt được
 • Tổng hợp, phân tích và trình bày thông tin
 • Phân loại thông tin
 • Sáng tạo với các ý tưởng
 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng làm việc nhóm/ thực hiện dự án
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề trong học tập, trong cuộc sống

Nội dung cụ thể

Dưới đây là các chương trình triển khai về nội dung THINKING SKILLS
 • Mind Maps – Bản Đồ Tư Duy Cho Trẻ (7 – 11 tuổi): “Bản đồ tư duy” (Mind Maps) từ lâu nay đã được nhiều người biết đến như một trong những công cụ đắc lực nhất giúp bộ não của chúng ta tư duy hiệu quả hơn. Đây là một công cụ học tập được phát triển bởi Tony Buzan - người có chỉ số sáng tạo cao nhất thế giới, tác giả của hơn 92 đầu sách bán ở 100 quốc gia) và đã lan tỏa mạnh mẽ trên khắp thế giới. Chương trình giúp trẻ hứng thú hơn trong việc dùng hình ảnh để ghi chép lại các thông tin và cách để diễn đạt thông tin.
Chương trình gồm có 16 bài học. Thời lượng mỗi bài dài 60 phút.
 
 • Design Thinking – Tư Duy Kiến Tạo (7 – 12 tuổi):  là một phương pháp tư duy giúp trẻ biết cách thiết kế giải pháp cho một vấn đề nào đó thông qua 4 bước đơn giản, gồm: FEEL (Đồng cảm), IMAGINE (Hình dung/ Tưởng tượng), DO (Thực hiện), SHARE (Chia sẻ) - Gọi tắt là FIDS. Trong môi trường học tập truyền thống, trẻ thường bị đóng khung trong một vài đáp án mẫu và thiếu đi động lực tham gia giải quyết vấn đề. Với Design Thinking, trẻ có cơ hội rà soát vấn đề một cách toàn diện, hiểu được căn nguyên vấn đề từ đâu và được trang bị các công cụ hữu ích để động não và sáng tạo ra một giải pháp phù hợp cho vấn đề.
Chương trình gồm 16 bài học. Thời lượng mỗi bài dài 60 phút.
 

CÁC THÔNG TIN KHÁC

 • Giáo án của chương trình được văn bản hóa dưới dạng Word/Excel/ hoặc Pdf. Mỗi bộ giáo án gồm có: Mục lục tổng quan, Hướng dẫn giảng dạy từng bài học dành cho giáo viên/ người hướng dẫn, Danh mục học cụ và sách tham khảo.
 • Giáo án được mã hóa khi chuyển giao để bảo mật cho đơn vị mua  cũng như tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của đơn vị cung cấp.
 • Đơn vị mua có thể yêu cầu thiết kế riêng các khóa huấn luyện giáo viên khi mua cùng giáo án
 • Mua giáo án kết hợp với các gói phí đào tạo vận hành/ tư vấn…