Giáo án & học liệu

GIÁO DỤC CẢM XÚC VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI (SEL)

Tổng quan về giáo án

Chương trình Giáo dục cảm xúc và Kỹ năng xã hội (SEL) là một tiến trình mà thông qua đó, trẻ em và người trưởng thành tiếp thu và thực hành hiệu quả kiến thức, thái độ, kỹ năng cần thiết để hiuqun lý cm xúc, thiết lpđạt được các mc tiêu tích cc, cảm nhận và thể hiện s thu cm đối với người khác, thiết lp duy trì các mi quan h tích cc ra quyết định có trách nhim (CASEL, 2017)
Kết qu đạt được
Người học hiểu và ứng dụng được 5 NĂNG LỰC CỐT LÕI của Trí thông minh cảm xúc trong đời sống hằng ngày
 • T nhn thc (Self-Awareness): Khả năng nhận biết chính xác cảm xúc, suy nghĩ, giá trị của bản thân và biết chúng có ảnh hưởng đến hành vi của bản thân. Khả năng biết rõ điểm mạnh, điểm yếu với sự tự tin, lạc quan và tư duy cầu tiến
 • T qun lý (Self-Management): Khả năng làm chủ cảm xúc, suy nghĩ và hành vi trong những tình huống khác nhau. Quản lý căng thẳng hiệu quả, kiểm soát những cơn bốc đồng và tự tạo động lực cho bản thân. Khả năng thiết lập và thực hiện các mục tiêu cá nhân và mục tiêu học tập
 • Nhn thc xã hi (Social awareness): Khả năng thừa nhận quan điểm và đồng cảm với người khác, bao gồm cả những người có văn hóa và nền tảng đa dạng. Khả năng hiểu được các chuẩn mực và đạo đức xã hội  đối với hành vi và để nhận ra các nguồn lực và sự hỗ trợ của gia đình, trường học và cộng đồng.
 • K năng v các mi quan h (Relationship Skills): Khả năng thiết lập và duy trì những mối quan hệ lành mạnh và đầy ghi nhận. Khả năng giao tiếp, lắng nghe, hợp tác hiệu quả, đề kháng với những áp lực xã hội không phù hợp, xử lý mâu thuẫn mang tính xây dựng, tìm kiếm và đề xuất sự hỗ trợ khi cần
 • Quyết định có trách nhim (responsible decisions-making): Khả năng lựa chọn hành vi cá nhân và tương tác xã hội dựa trên sự an toàn, chuẩn mực đạo đức và xã hội. Đánh giá được kết quả của những hành động khác nhau và lưu tâm về hạnh phúc của mình và người khác.

Nội dung cụ thể

Dưới đây là các chương trình triển khai về nội dung Giáo dục cảm xúc và kỹ năng xã hội
 • Smart Kids Junior – Bé thông minh cảm xúc (3 – 5 tuổi): Chương trình được xây dựng trên giáo án gốc về phát triển cảm xúc xã hội (Social Emotional Development – SED) của Đại học Oregon, Hoa Kỳ. Giáo án chương trình được thiết kế giúp bé biết làm chủ cảm xúc của bản thân, có thái độ và hành vi đúng đắn trong giao tiếp với những người xung quanh. Tránh cho bé có những thói quen xấu có tác động tiêu cực đến tính cách của bé. Đó chính là mục tiêu mà chương trình mong muốn mang lại.
Chương trình gm 3 hc phn, mi hc phn gm 16 bài. Thi lượng mi bài dài 60 phút.
 
 • Kids Power – Bộ 3 kỹ năng dành cho tuổi Tiểu học (7 - 11 tuổi): Strong Start được đánh giá là một trong những giáo trình quốc tế tốt nhất dành cho trẻ chuẩn bị đi học do Hiệp hội vì trẻ em Hoa Kỳ xây dựng. Hiện chương trình được áp dụng tại hơn 25.000 trường học tại hơn 70 quốc gia trên thế giới cho 9 triệu trẻ em. Mục tiêu chính của chương trình giúp bé rèn luyện được “Kỹ năng học tập và giải quyết vấn đề” cùng với việc “cân bằng cảm xúc” cho bé trong việc chuyển giao giữa môi trường mầm non sang môi trường tiểu học.
Chương trình gm 2 hc phn, mi hc phn gm 16 bài. Thi lượng mi bài dài 60 phút.
 
 • Kids Power – Bộ 3 kỹ năng dành cho tuổi Tiểu học (7 - 11 tuổi): Phương pháp của chương trình sẽ truyền cảm hứng cho các bé tự mình muốn thay đổi và tự rèn luyện; Trao cho các bé công cụ chi tiết để bé biết cách thay đổi và rèn luyện sao cho hiệu quả. Mục tiêu của chương trình là giúp các bé tự tin và làm chủ cuộc đời mình.
 • Chương trình gm 3 chương trình độc lp, mi chương trình gm 16 bài. Thi lượng mi bài dài 60 phút.

CÁC THÔNG TIN KHÁC

 • Giáo án của chương trình được văn bản hóa dưới dạng Word/Excel/ hoặc Pdf. Mỗi bộ giáo án gồm có: Mục lục tổng quan, Hướng dẫn giảng dạy từng bài học dành cho giáo viên/ người hướng dẫn, Danh mục học cụ và sách tham khảo.
 • Giáo án được mã hóa khi chuyển giao để bảo mật cho đơn vị mua  cũng như tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của đơn vị cung cấp.
 • Đơn vị mua có thể yêu cầu thiết kế riêng các khóa huấn luyện giáo viên khi mua cùng giáo án
 • Mua giáo án kết hợp với các gói phí đào tạo vận hành/ tư vấn…