Đào tạo & hội thảo

ĐÀO TẠO & HỘI THẢO

  • CHÚNG TÔI
    LÀM VIỆC
    GIẢNG DẠY
    HIỆU QUẢ HƠN

  • Tổ chức các khóa huấn luyện, chương trình đào tạo và hội thảo/ workshop dành cho giáo viên và nhân sự làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Hiện FAROS đang là đơn vị triển khai độc quyền chương trình Giáo viên Hiệu Quả T.E.T. (Teacher Effectiveness Training) – một trong những chương trình đào tạo uy tín hàng đầu thế giới dành cho giáo viên được sáng lập bởi Tiến sĩ Thomas Gordon – người đã 3 lần nhận được đề cử Nobel Hòa bình thế giới. Xem thêm các chương trình đào tạo và hội thảo bên dưới.
  • 5-DAO-TAO-GIAO-VIEN_05a1.jpg