Đào tạo & hội thảo
THÔNG ĐIỆP CHƯƠNG TRÌNH

Trường học là môi trường đòi hỏi cao về các chuẩn mực, chất lượng, an toàn nên bất kỳ một rủi ro nào xảy ra cũng đều để lại các hệ lụy lớn thậm chí không lường hết được. Việc hình dung hậu quả từ  rủi ro thì hầu hết những nhà giáo dục, chủ trường đều có thể làm được nhưng ứng phó thế nào, hạn chế nó ra sao thì không phải ai cũng có thể có một kế hoạch, sự chuẩn bị hoàn chỉnh cho mình.
 
Làm sao để hạn chế, sống sót, khôi phục được những mất mát nếu các rủi ro xảy ra, đặc biệt như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn xảy ra? Làm sao để hạn chế các rủi ro về an toàn học đường, rủi ro về truyền thông, bảo vệ uy tín trường học, giảm các áp lực cho thầy cô, chủ trường,... là các câu hỏi được nhiều trường quan tâm. Và việc chúng ta quản trị được rủi ro trong cách vận hành của tổ chức mình sẽ là điều không thể thiếu và có thể ảnh hưởng đến sự thành công của chính tổ chức hay trường học đó.
Với workshop "Quản Trị Rủi Ro Vận Hành Trong Giáo dục" dành cho người làm giáo dục, chủ trường và cấp quản lí sẽ trang bị cho người tham dự các nội dung hữu ích và thực tiễn về quản trị rủi ro vận hành trong giáo dục sau đây.
NỘI DUNG WORKSHOP
  1. Nhận diện các loại rủi ro có thể xảy ra ở trường học.
  2. Phương pháp phân tích, đánh giá và phân loại rủi ro.
  3. Chuẩn bị kế hoạch ứng phó với từng loại/nhóm rủi ro.
  4. Kiểm soát rủi ro, hạn chế thiệt hại trong trường học.
Ngoài ra, trong workshop chuyên gia sẽ chia sẻ và cùng thảo luận các giải pháp hữu ích, bền vững để giảm thiểu rủi ro trong trường học cho các trường tham khảo áp dụng.
Thạc sĩ ĐẶNG TUYẾT THƯƠNG 
·         Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Solvays Business School
·         BOD Member-Faros Education & Consultant
·         Chuyên gia huấn luyện chương trình “Đào tạo giáo viên hiệu quả - T.E.T” của GTI
·         Chuyên gia về quản trị rủi ro
·         Chuyên gia tư vấn chiến lược, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống và tối ưu hóa vận hành doanh nghiệp

Chuyên gia của World Bank Group/IFC, được đào tạo bởi Industry Forum/SMMT ▪ 18 năm kinh nghiệm ở các vị trí cấp cao trong quản trị chiến lược, xây dựng hệ thống và vận hành doanh nghiệp. Từng nắm giữ các vị trí quan trọng như giám đốc bán hàng giám đốc chiến lược, giám đốc nhân sự, giám đốc vận hành, chủ tịch HĐQT ở các Công ty trong nhiều lĩnh vực như Công nghệ cao, xây dựng, giáo dục.

KHAI GIẢNG VÀ HỌC PHÍ

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Giới tính (*):

 Security code