Đào tạo & hội thảo

THÔNG ĐIỆP CHƯƠNG TRÌNH

Năng lực cảm xúc và xã hội là một trong 3 cấu phần của phát triển con người toàn diện (gồm nhận thức, thể lý, cảm xúc và xã hội). Cấu phần này đã dần được nhìn nhận đúng vai trò trong chương trình giáo dục phát triển toàn diện - kể từ khi Howard Gardner công bố với thế giới rằng con người không chỉ có trí thông minh nhận thức (IQ).
 • Nhiều nghiên cứu cho thấy mối tương quan tích cực giữa trí thông minh cảm xúc và hạnh phúc của con người nói chung (Furnham, Adrian & V. Petrides, K. 2003) và với học sinh nói riêng (Sasanpour M. et.al. 2012; MalikRoshan Ara, 2013).
 • Trong báo cáo của World Bank, các nhà tuyển dụng cũng cho rằng năng lực thông minh cảm xúcnăng lực quan trọng để thành công trong công việc và cũng là năng lực khó tìm nhất khi tuyển dụng (Cunningham, W., & Villasenor, P. 2016).
 • Trong giáo dục, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy trẻ thực hành trí tuệ xúc cảm giúp tăng thành tích học tập (Durlak, J. A et al 2011), gia tăng cơ hội học tập sau phổ thông trung học (Jones, D., et al 2015), gia tăng chất lượng mối quan hệ và giảm các hành vi bạo lực và bắt nạt trong học đường.

Trong bối cảnh học đường, bồi dưỡng trí thông minh cảm xúc được xây dựng thành những chương trình Giáo dục Cảm xúc và Kỹ năng Xã hội (Social Emotional Learning - SEL) và được áp dụng như một chương trình chính thức trong các trường học của 49/50 bang của Mỹ, rồi lan ra nhiều quốc gia khác (trong đó có Việt Nam). Trong gần 3 thập kỷ qua, có hơn 20 chương trình được bảo chứng từ CASEL - tổ chức uy tín hàng đầu thế giới về SEL - trong số hàng trăm chương trình SEL được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu và thực nghiệm. SEL là mô hình được lồng ghép trong chương trình học ở các bậc học và là khung lý thuyết giúp các nhà giáo dục phát triển tối đa sự phát triển chiều kích cảm xúc, xã hội của học sinh.

Tại Việt Nam, chương trình Giáo dục Cảm xúc và Kỹ năng xã hội mới được quan tâm trong khoảng 10 năm trở lại đây – cũng là thời gian của các vấn đề nóng của giáo dục được phơi bày: tình trạng bạo lực học đường, mỗi ngày đến trường với áp lực thành tích, sự thiếu thấu cảm giữa phụ huynh – giáo viên – nhà trường – học sinh… Những kết quả áp dụng thành công tại Mỹ và các nước khác trên thế giới nhằm giảm thiểu những vấn đề học đường mà giáo dục Việt Nam đang đối mặt chính là động lực và kinh nghiệm để các nhà giáo ở Việt Nam có thể vững tin học hỏi và triển khai.

Vì những lý do trên, chúng tôi xây dựng chương trình: “Hiểu và Thực Hành Trí Thông Minh Cảm Xúc” – chương trình dành cho giáo viên/nhà giáo dục giảng dạy kỹ năng cảm xúc – xã hội trong các tổ chức giáo dục, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho giáo viên/nhà giáo dục để thực hành cho chính mình, lồng ghép vào các hoạt động lớp học hay xây dựng giáo án phát triển trí thông minh cảm xúc cho học sinh.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Giáo viên các bậc học (mầm non, tiểu học, phổ thông, đại học),ii. Giáo viên các trường ngoại khóa muốn có thêm công cụ trong tương tác với học sinh.
 • Người huấn luyện trong các tổ chức NGOs, NPOs muốn có thêm công cụ trong hoạt động huấn luyện.
 • Người hướng dẫn trong các câu lạc bộ đội nhóm Giáo viên các bậc học (mầm non, tiểu học, phổ thông, đại học);
 • Giáo viên các trường ngoại khóa muốn có thêm công cụ trong tương tác với học sinh;
 • Người huấn luyện trong các tổ chức NGOs, NPOs muốn có thêm công cụ trong hoạt động huấn luyện; Người hướng dẫn trong các câu lạc bộ đội nhóm

Mục tiêu chương trình

 • Kiến thức (Head):
  • Nhận biết nền tảng về Trí thông minh cảm xúc, tầm quan trọng và lợi ích của Trí thông minh cảm xúc
  • Hệ thống được những kiến thức nền tảng, quan trọng về Chương trình giáo dục cảm xúc xã hội (SEL)
  • Liệt kê và phân tích được năm cấu phần của SEL

 • Thái độ (Heart):
  • Sẵn sàng thực hành cho chính mình trong đời sống hàng ngày
  • Có thái độ tích cực đối với việc thực hành phát triển trí thông minh cảm xúc
  • Cởi mở hơn với những cảm xúc mạnh xuất hiện trong bản thân và những người xung quanh
  • Sẵn sàng xây dựng môi trường an toàn, tin cậy trong áp dụng các hoạt động kỹ năng cảm xúc - xã hội trong gia đình

 • Kỹ năng (Hands):
  • Thực hành nhận diện được cảm xúc và quản trị cảm xúc trong tương tác với người khác
  • Rèn luyện khả năng chấp nhận những cảm xúc mạnh xuất hiện ở bản thân, ở con và những người xung quanh
  • Thực hành các bài tập cải thiện khả năng hiểu và làm chủ bản thân, hiểu và tương tác với người khác hiệu quả
  • Bước đầu xây dựng các hoạt động thực hành Trí thông minh cảm xúc trong gia đình
 

Nội dung chương trình

CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG 

 Giới Thiệu về Trí Thông Minh Cảm Xúc (Emotional Intelligence)  và Chương Trình Giáo dục Cảm xúc và Kỹ năng Xã hội (Social and Emotional Learning)

 1. Giới thiệu về Phát triển con người toàn diện
 2. Giới thiệu về Trí thông minh cảm xúc
 3. Giới thiệu về Chương trình Giáo dục cảm xúc và kỹ năng xã hội.
  • Giáo dục cảm xúc và kỹ năng xã hội là gì?
  • Nền tảng lý thuyết của Giáo dục cảm xúc và kỹ năng xã hội.
  • Những ích lợi của Giáo dục cảm xúc và kỹ năng xã hội.
  • Ứng dụng Giáo dục cảm xúc và kỹ năng xã hội trong trường học như thế nào?
 4. Giới thiệu các chương trình Giáo dục cảm xúc và Kỹ năng xã hội đang triển khai trên thế giới
1. Giới thiệu tổng quan về Chương trình SEL
SEL là gì?
SEL bổ trợ phát triển năng lực gì ở trẻ?
Lợi ích cụ thể của SEL?
Vận dụng SEL trong gia đình thế nào?
2. Những đặc nét tâm lý của trẻ từ 3 - 6 tuổi
3. Phương pháp học tập chủ đạo của trẻ từ 3 - 6 tuổi
4. Thực hành 5 các giá trị cốt lõi:
Hiện diện
Không phán xét
Thấu cảm
Tin cậy
Tôn trọng sự khác biệt

Nhận Thức Bản Thân
(Self-awareness)

 1. Năng lực nhận thức bản thân (Self-awareness):
  • Khái niệm
  • 5 năng lực nhận thức bản thân:
   • Nhận diện cảm xúc (Identifying Emotions)
   • Nhận thức chính xác bản thân (Accurate Self-percetion)
   • Nhận diện điểm mạnh (Recognizing Strength)
   • Sự tự tin (Self-confidence)
   • Hiệu quả bản thân (Self-efficacy)
 2. Thiết kế và trình bày hoạt động trong lớp giúp người học phát triển năng lực nhận thức bản thân.

Quản Lý Bản Thân
(Self-management)

 1. Năng lực quản lý bản thân (Self-management):
  • Khái niệm
  • 6 năng lực quản lý cảm xúc:
   • Kiểm soát cảm xúc mạnh (Impulse Control)
   • Quản lý stress (Stress Management)
   • Kỷ luật bản thân (Self-discipline)
   • Tự tạo động lực (Self-motivation)
   • Thiết lập mục tiêu (Goal Setting)
   • Kỹ năng tổ chức (Organization Skills)
 2. Thiết kế và trình bày hoạt động trong lớp giúp người học phát triển năng lực quản lý cảm xúc.

Nhận Thức Xã Hội
(Social Awareness)

 1. Năng lực nhận thức xã hội (Social Awareness):
  • Khái niệm
  • 4 năng lực nhận thức xã hội:
   • Đặt mình vào vị trí người khác (Perspective taking)
   • Đồng cảm (Empathy)
   • Đánh giá cao sự khác biệt (Appreciating diversity)
   • Tôn trọng người khác (Respect for others)
 2. Thiết kế và trình bày hoạt động trong lớp giúp người học phát triển năng lực nhận thức xã hội.

Những Kỹ Năng Tương Quan
(Social Relationship Skills)

 1. Kỹ năng tương quan
  • 4 kỹ năng xã hội:
   • Giao tiếp
   • Quan tâm xã hội
   • Xây dựng mối quan hệ
   • Làm việc đội nhóm
   • Thiết kế và trình bày hoạt động trong lớp giúp người học phát triển kỹ năng tương quan
 2. Thiết kế và trình bày hoạt động trong lớp giúp người học phát triển kỹ năng tương quan.

Ra Quyết Định Có Trách Nhiệm
(Responsible Decision-making)

 1. Ra quyết định có trách nhiệm (Responsible Decision-making)
  1.  
   • Xác định vấn đề (Identifying problems)
   • Phân tích tình huống (Analyzing situations)
   • Giải quyết vấn đề (Solving problems)
   • Đánh giá (Evaluating)
   • Phản tư (Reflecting)
   • Trách nhiệm đạo đức (Ethical Responsibility)
  • Khái niệm
  • 6 bước ra quyết định có trách nhiệm (Responsible decision-making):
 2. Thiết kế và trình bày hoạt động trong lớp giúp người học phát triển năng lực ra quyết định có trách nhiệm.
 
 

Giảng viên phụ trách

Nguyễn Hoàng Chiêu Anh

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Chiêu Anh – Giảng viên Đại Học Hoa Sen; Đồng sáng lập & Phó Chủ tịch The Caterpies; Đồng sáng lập Authentic – Live and Learn

Cô Nguyễn Hoàng Chiêu Anh là giảng viên Bộ môn Giáo dục Khai Phóng (Liberal Arts) – Trường Đại học Hoa Sen từ năm 2006. Cô quan tâm đến hành trình trưởng thành của một con người khai phóng và thiết kế các môn học theo triết lý Giáo dục Khai phóng. Bên cạnh đó, cô có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo về các chủ đề phát triển con người ở doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực phát triển con người khai phóng, cô đặc biệt quan tâm đến giai đoạn đầu đời (0-6 tuổi) và dành nhiều tâm huyết triển khai các dự án phát triển ở độ tuổi này. Là Đồng sáng lập tổ chức Bạn Của Bé, cô đã dành 2 năm xây dựng tổ chức này với nhiều hoạt động hội thảo dành cho cha mẹ và những người nuôi dưỡng trẻ. Với vai trò Đồng sáng lập và Phó chủ tịch The Caterpies – một tổ chức không vì lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đầu đời, cô có những đóng góp  quan trọng trong việc phát triển những dự án giúp gia tăng nhận thức và năng lực cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ và giáo viên. Cô đặc biệt quan tâm và dành nhiều tâm huyết nghiên cứu về chương trình Giáo dục cảm xúc và Xã hội (Social and Emotional Learning-SEL), triển khai tại các trường học và phát triển dự án SEL cho các gia đình Việt Nam.

Cô cũng là Đồng sáng lập Doanh nghiệp xã hội Authentic – Live and Learn (ALL), một tổ chức phát triển các chương trình đào tạo và trải nghiệm về hạnh phúc (well-being) và lòng trắc ẩn (compassion). Cô trở thành Master trainer của chương trình “Mindfulness-Based Happiness and Compassiocủa Eurasia Learning Institute for Happiness and Well-being và chương trình “Mindful Self-Compassion” của Center for Mindful Self-Compassion – Mỹ.

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Chiêu Anh

 - Thành viên Ban chuyên môn – Tomato Education;

 - Giảng viên Đại Học Hoa Sen;

- Đồng sáng lập & Phó Chủ tịch The Caterpies;

- Đồng sáng lập Authentic – Live and Learn

 

Cô Nguyễn Hoàng Chiêu Anh là giảng viên Bộ môn Giáo dục Khai Phóng (Liberal Arts) – Trường Đại học Hoa Sen từ năm 2006. Cô quan tâm đến hành trình trưởng thành của một con người khai phóng và thiết kế các môn học theo triết lý Giáo dục Khai phóng. Bên cạnh đó, cô có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo về các chủ đề phát triển con người ở doanh nghiệp.

 

Trong lĩnh vực phát triển con người khai phóng, cô đặc biệt quan tâm đến giai đoạn đầu đời (0-6 tuổi) và dành nhiều tâm huyết triển khai các dự án phát triển ở độ tuổi này. Là Đồng sáng lập tổ chức Bạn Của Bé, cô đã dành 2 năm xây dựng tổ chức này với nhiều hoạt động hội thảo dành cho cha mẹ và những người nuôi dưỡng trẻ. Với vai trò Đồng sáng lập và Phó chủ tịch The Caterpies – một tổ chức không vì lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đầu đời, cô có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển những dự án giúp gia tăng nhận thức và năng lực cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ và giáo viên. Cô đặc biệt quan tâm và dành nhiều tâm huyết nghiên cứu về chương trình Giáo dục cảm xúc và Xã hội (Social and Emotional Learning-SEL), triển khai tại các trường học và phát triển dự án SEL cho các gia đình Việt Nam (Chương trình Hiểu mình – Hiểu con dành cho cha mẹ, chương trình Sanford Harmony dành cho khối trường mầm non và training giáo viên tại nhiều trường mầm non).

 

Cô cũng là Đồng sáng lập Doanh nghiệp xã hội Authentic – Live and Learn (ALL), một tổ chức phát triển các chương trình đào tạo và trải nghiệm về hạnh phúc (well-being) và lòng trắc ẩn (compassion). Cô trở thành Master trainer của chương trình “Mindfulness-Based Happiness and Compassion" của Eurasia Learning Institute for Happiness and Well-being và chương trình “Mindful Self-Compassion” của Center for Mindful Self-Compassion – Mỹ và hiện đang triển khai dự án Trường học hạnh phúc, khóa học Mindful Self-compassion ở Huế và Sài Gòn.

 

Trở thành thành viên trong Ban giám đốc của Tomato Education, cô phụ trách mảng đào tạo giáo viên, xây dựng và triển khai các chương trình Thông minh cảm xúc, Mindfulness cho giáo viên trường và các trường khác có nhu cầu.

 

Từ năm 2018, cô làm việc trong mạng lưới Người hướng dẫn (facilitator) của chương trình Positive Discipline in Everyday Parenting trong khuôn khổ dự án “Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày” của Save the Children. Chương trình được tiến sĩ Joan Durrant và cộng đồng học thuật của Đại Học Manitoba hỗ trợ.


KHAI GIẢNG VÀ HỌC PHÍ

Ngày khai giảng: Liên hệ
Địa điểm học: Hà Nội
Phí tham dự: 5.000.000 VNĐ
Ưu đãi chỉ còn: 4.500.000/người (đăng kí nhóm 4 người trở lên hoặc chuyến phí sớm trước khai giảng 7 ngày)
Ngày khai giảng: Liên hệ
Địa điểm học: TP. HCM
Phí tham dự: 5.000.000 VNĐ
Ưu đãi chỉ còn: 4.500.000/người (đăng kí nhóm 4 người trở lên hoặc chuyến phí sớm trước khai giảng 7 ngày)

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Giới tính (*):

 Security code